Inloggen
CHRISTIENA - ID 1368

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1902-09-11 / 1917-11-00

Identification Data

Bouwjaar: 1902
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 5976 GRON 1902
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. J. & G.W. Verstockt, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1902-10-00
Technical Data

Gross Tonnage: 93.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 73.39 Net tonnage
Deadweight: 155.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.06 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 22.56 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.28 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.19 Meters Depth, moulded
Draught: 2.01 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1902-10-11 CHRISTIENA
Manager: Jan Bloemker, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Bloemker, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NKBD

Date/Name Ship 1916-07-22 CHRISTIENA
Manager: Jan Top & Klaas Deen, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Top & Klaas Deen, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NKBD
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 11.000,--

Date/Name Ship 1917-11-00 CHRISTIENA
Manager: Gebr. Mölbach , Aalborg, Denmark
Eigenaar: Gebr. Mölbach , Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: NVWH

Date/Name Ship 1918-04-00 CHRISTIENA
Manager: Akties, Rechnitzer Thomas & Co. Rederiaktieselskabet „Limfjorden", Aalborg, Denmark
Eigenaar: Akties, Rechnitzer Thomas & Co. Rederiaktieselskabet „Limfjorden", Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: NVWH
Additional info: Kapt. N. C. Strømberg

Date/Name Ship 1918-05-00 CHRISTIENA
Manager: A/S Skonnertbrig Lars Jørgensen , Aalborg, Denmark
Eigenaar: A/S Skonnertbrig Lars Jørgensen , Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: NVWH
Additional info: Kapt. N. C. Strømberg

Ship Events Data

1902-10-14: Op 14-10-1902 eerste meting te Hoogezand. Meetnummer: Hz443N. Lengte: 25 m 10 cm, breedte: 5 m 32 cm, waterverplaatsing: 174,044 ton. Eigenaar: J. Bloemker. Domicilie: Groningen.
1902-10-14: Dagregister deel 15 nummer 645 den veertienden October 1900twee. De ondergeteekende Jan Bloemker, van beroep schipper wonende aan boord van zijn schip, gedomicilieerd te Groningen, verklaart dat hij is de eenige eigenaar van het te Martenshoek, gemeente Hoogezand, op de werf van de Gebroeders Verstockt nieuw gebouwd en aldaar liggende stalen tjalkschip genaamd `Christiena` netto groot blijkens meetbrief afgegeven den negenden October 1900 twee door den scheepsmeter Pieters te Hoogezand, twee honderd en zeven een en negentig honderdste (207.91) kubieke meter of drie en zeventig negen en dertig honderdste (73.39) tonnen van 2. 83 Kubieke meter welk schip nooit of te nimmer aan eenig kantoor is te boek gesteld. Hoogezand, den elfden October 1902. J. Bloemker. In de kantlijn staat bijgeschreven 5976. In de andere kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring alhier overgeschreven 6 December 1917 deel 38-8844 is nevens vermeld schip in Denemarken gestrand en zal het aldaar als wrak worden verkocht. Dientengevolge is het schip thans uitgeboekt. Groningen, den 6 December 1917. De Bewaarder.
1916-10-13: NRC 18-10-1916: Frederikshavn, 13 oktober. De te Groningen thuis behorende Nederlandse kof CHRISTIENA met hout van Gefle naar Nederland bestemd, is tijdens een hevige W storm nabij Vangaa op strand gedreven. De uit 4 koppen bestaande bemanning is door het raketten-apparaat van Vangaa gered. Deze kof was de vorige week met 14 andere Nederlandse zeilschepen het Thyboroenkanaal uitgevaren.
1917-05-23: Algemeen Handelsblad 26-05-1917: CHRISTIENA. (Amsterdam, 23 Mej.) Volgens telegram uit Hamburg is de Nederl. tjalk „Christiena", schipper Bloemker, in Oct. j.l. bij Vangsaa, aan de Wk. van Jutland, gestrand (zie Avondblad 17 Oct.), door den bergingsstoomer „Viking" vlot- en te Fredrikshavn binnengebracht.
1917-10-11: Dagregister deel 21 nummer 394 den zesden December 1900 zeventien. De ondergteekende Jan Top, zonder beroep, wonende te Groningen, brengt voor zich en als mondelinge gevolgmachtigde van den heer Klaas Deen, zonder beroep, wonende te Rotterdam, te zamen eigenaren van na te melden vaartuig ter kennis van de Heer Hypotheekbewaarder te Groningendat het tjalkschip genaam “Christiena” groot 73,39 ton, te boek gesteld ten Hypotheekkantore te Groningen, den veertienden October 1900 en twee, nummer 5976, in Denemarken is gestrand en aldaar als wrak verkocht zal worden, voor welken verkoop toestemming is gegeven door den Minister van Landbouw, Nijverheid em Handel, de 26en September 1917 no. 5018/37. Ondergeteekende voorzoekt voor zich in in kwaliteit voorschreven, den Heer Hypotheekbewaarder voornoemde uitboeking van bedoeld schip en aantekening ingevolge artikel 12 van het Koninklijk Besluit van den 21en Juni 1836. Staatsblad nr. 41. Groningen den 11en October 1900 en zeventien. WG. J. Top.
1917-11-00: In 1917 voor Dkr. 40.000,-- verkocht naar Aalborg, Denemarken. Volgens Bent Mikkelsen: The entry to Danish register happened in April 1918.
1918-08-09: Final Fate:
CHRISTIENA aan de grond 09-08-1918. Op weg van Halmstad (Zweden) met een lading hout naar Eskefjord (IJsland). Total loss.
DSK 1919 (vertaling uit het Deens)
On August 9, 1918 at 10 a.m., CHRISTIENA was 7 nautical miles west to south of Portland, the course was set passing Vestmanna Islands. At 4 o’ clock the next afternoon the pilot arrived to help CHRISTIENA to the harbour. During the entrance to harbour the vessel ran aground on a reef, and at high-tide three and half hours later CHRISTIENA was pushed directly on the reef by wind and high tide. CHRISTIENA became leak and it was decided to take the ship ashore (does not state if it was salvaged or put on a slipway), and condemned. The captain N.C. Strømberg explained that the reason of the loss of steering came as a result that the aft side-keel broke lose and interrupted the rudder making impossible to steer. The vessel became a total loss.
(09-08-1918: ( wind en weersverwachting OZO) op de reis van Halmstad naar Eskefjord (IJsland) met een lading hout, 's morgens 10.00 uur bevond het schip zich in stormachtig weer 7 mijl West t. Zuiden van Portland, Vestmanna eiland. Om 16.00 kwam de loods aanboord en werd naar binnen gevaren, tijdens het binnenlopen van de haven stootte het schip en bleek lek te zijn. 3,5 uur later met hoog tij is het schip verder beschadigd en op 12 augustus op het strand gezet en geabandonneerd. Het schip was een zwaard verloren en onbestuurbaar geworden.)

Afbeeldingen


Omschrijving: Christiena 1902 met de familie Bloemker.
Gemaakt door: Unknown