Inloggen
LAMMECHIENA - ID 9932

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1838-04-24 / 1851-06-04 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist

Identification Data

Bouwjaar: 1838
Nat. Official Number: 601 Gron 1847
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Smack
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Geboren op 2 april 1795.
Overleden op 23 november 1856.

Zoon van Jan Jacobs Pik en Sietske Tjapkes.

Gehuwd op 11-02-1822 met Grietje Eilkes Duintjer.

Scheepsbouwer: Tjapko Jans Pik, Veendam, Groningen, Netherlands
Date Laid Down: 1837-00-00
Launch Date: 1838-00-00
Delivery Date: 1838-04-19
Technical Data

Gross Tonnage: 27.00 lasts
Gross Tonnage 2: 50.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1838
Datum agenda: 1838-04-24
Register nr: 18380242
Scheepsnaam: LAMMECHIENA
Type: Cargo
Lasten: 27
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Prins, J.R.
Plaats: Veendam
Kapitein op moment van verzoek: Prins, J.R.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1838-04-19 LAMMECHIENA
Manager: Jan Remkes Prins, Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Remkes Prins, Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands

Date/Name Ship 1847-12-06 BROEDERLIEFDE
Manager: Harm Luitjes van Sluis, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Luitjes van Sluis, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs NLG 2800,-

Ship Events Data

1838-04-19: Aantekening in de CEDULE:
Bijzonderheden: het schip ligt thans te Veendam
Getoond wordt de koop- of bijlbrief, in dato 18 april 1838, gepasseerd voor Jan Johannes de Blécourt, notaris te Wildervank, met bevestigende verklaring van de burgemeester van Veendam. Het schip is nieuw gekocht door Jan Remkes Prins van de scheepsbouwer Tjapke Jans Pik te Veendam, waarbij Jan Remkes Prins schulden wegens de kooppenningen heeft aan de scheepsbouwer Tjapke Jans Pik en aan Roelf Jans Giezen te Muntendam.

1851-06-04: Final Fate: Stranded

De BROEDERLIEFDE is op 4 juni 1851 te Texel gestrand en wrak geworden.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1838
Kapitein: Prins, Jan Remkes
Overige informatie: schipper - eigenaar. Jan Remkes Prins. Veendam *12.10.1806, † 06.09.1889.Trouwde op 01.02.1837 met Lammechien (Lammegien) Geerts Bakker. Veendam, *01.08.1812, † 02.03.1881. De naamgeefster van de smak.

Datum vanaf: 1847
Kapitein: Sluis, Harm Luitjes, van.
Overige informatie: Harm Luitjes van Sluis. Groningen *10.02.1821, † 24.03.1863. Trouwde op 18.01.1849 te Groningen met Geeske Matthias Kwint. Leek *07.10.1824, 18.07.1873 te Groningen.

Algemene informatie

1839

Op 24 april 1838 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de LAMMECHIENA, aangevraagd door kapt. J.R. Prins, Veendam, voor zichzelf als kapitein.

Monsterrol: 1838-51
Datum: 05-05-1838
Scheepsnaam: Lammechiena
Scheepstype: smak
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Veendam, Gemeentearchief (Veendam)

Achternaam

Voornaam

Rang

Gage

Woonplaats

Leeftijd

Heidema

Roelf Lucas

kok

15.25

niet vermeld

niet vermeld

Pik

Jan Tjakkes

stuurman

30.5

niet vermeld

niet vermeld

Prins

Jan Remkes

schipper

niet vermeld

niet vermeld

niet vermeld

DC 261139
Dordrecht, 25 november. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen MERWESTROOM, kapt. D.H. Hazewinkel, van Bergen met stokvis en traan, LAMMECHINA, kapt. R.J. Prins, en PETRUS JACOBUS, kapt. P.M. de Jongh, beiden van St. Davids met steenkolen. 

1840

PGC 310740
De schepen LAMMEGINA, kapt. Prins, van Stettin naar Rouen, de HERSTELLING, kapt. B.H. Schuur, van Koningsbergen naar Makkum, en de VROUW ALIDA, kapt. Hund, van Sonderburg (opm: Sønderborg) naar Amsterdam, zijn den 23 juli wegens tegenwind te Cuxhaven binnengeloopen.
PGC 271040
De schepen VROUW ALIDA, kapt. Hund, van Stralsund, LAMMEGINA, kapt. Prins, van Wismar, beide naar Amsterdam, GEERDINA, kapt. Schaap, van Amsterdam naar Hamburg, en de HOOP, kapt. Panjer, van Amsterdam naar Flensburg, zijn, volgens brief van Cuxhaven van den 20 oktober, den 18 en 19 dito aldaar binnengelopen.

1844

Op 9 maart 1844 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de LAMMECHIENA, aangevraagd door kapt. J.R. Prins, Veendam, de naam van kapitein wordt niet vermeld maar zal J.R. Prins zijn.

1846

Op 13 maart 1846 .werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de LAMMECHIENA, aangevraagd door kapt. J.R. Prins, Veendam, voor zichzelf als kapitein.

1848

Monsterrol: 1849-46
Datum: 28-04-1849
Scheepsnaam: Broederliefde
Scheepstype: smak
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Groningen, Groninger Archieven (Groningen) 

Achternaam

Voornaam

Rang

Gage

Woonplaats

Leeftijd

Ates

Ate Johannes

kok

niet vermeld

Groningen (NL)

12

Oosterhof

Jan Jakobs

matroos

20

Groningen (NL)

34

Reus

Willem Gerritsz.

stuurman

28

Terschelling (NL)

33

Sluis, van

Harm Luitjes

schipper

niet vermeld

Groningen (NL)

28

NRC 160548
Rendsburg, 11 mei. Volgens bericht uit Holtenau zijn gisteren de Nederlandse schepen WILHELMINA, kapt. Meijer, van Hartlepool met steenkolen naar Koningsbergen, JONGE DIRK, kapt. Matroos, van Amsterdam met stukgoederen naar Rostock, BROEDERLIEFDE, kapt. Van Sluis, van Hartlepool met steenkolen naar Koningsbergen, GOEDE VERWACHTING, kapt. Riensema, van Amsterdam met stukgoederen naar Dantzig, VROUW RENSKE, kapt. Konterman, van Hamburg, en JONGE JAN, kapt. Gnodde, van Groningen, beide met ballast naar Hadersleben bestemd, van Holtenau in zee gegaan, doch door het bij Bulk liggende Deense oorlogsschip aangehouden, en hun is aangezegd, dat zij wel konden passeren, maar bijaldien de havens hunner bestemming geblokkeerd waren, zij er alsdan niet konden inkomen, waarop bovengenoemde schepen weder naar Holtenau zijn teruggekeerd. De schepen ELSINA, kapt. Van Sluis, en CATHARINA CORNELIA, kapt. De Jonge, beide van Londen met suiker naar Koningsbergen bestemd, zijn desgelijks van Holtenau uitgezeild en hebben hun reis voortgezet. Gisteren morgen kruiste in de nabijheid van Bulk een tjalk, welke vermoedelijk het voor enige dagen uitgezeilde schip FOKKINA, kapt. Waterborg, van Hamburg naar Hadersleben, zal zijn; hetzelve heeft waarschijnlijk in Hadersleben niet kunnen binnenkomen en kan nu ook naar Holtenau niet weder terugkeren.
NRC 200548
Rendsburg, 15 mei. De volgende Nederlandse schepen, de 8e dezer van hier vertrokken, zijn gezamenlijk van Holtenau in zee gekomen en zullen hun reis voortzetten:
DRIE GEBROEDERS, kapt. Coerkamp, van Kampen naar Stettin
VROUW RENSKE, kapt. Konterman, van Glückstadt naar Hadersleben
JONGE JAN, kapt. Gnodde, van Termunterzijl naar dito
HENDERIKA, kapt. Pekelder, van Amsterdam naar Wismar
BROEDERLIEFDE, kapt. Van Sluis, van Hartlepool naar Koningsbergen
WILHELMINA, kapt. Meijer, van dito naar dito
GOEDE VERWACHTING, kapt. Reensema), van Amsterdam naar Dantzig
JONGE DIRK, kapt. Matroos, van dito naar Rostock
VRIENDSCHAP, kapt. De Vries, van Leeuwarden naar dito
De laatste is de 11e dezer hier gepasseerd.

1849

NRC 050149
Amsterdam, 4 januari. Volgens brief van Rendsburg van de 31e december overwinteren aldaar onder meer andere schepen, EENDRAGT, kapt. Douwes, DE HOPENDE ZEEMAN, kapt. Pronk, VROUW MAAIKE, kapt. Visser, HINDERIKA, kapt. Pruim, ALIDA, kapt. Dade, en HEIDEWIKA, kapt. Pekelder, en overwintert te Kiel CATHARINA, kapt. Mulder, en BROEDERLIEFDE, kapt. van Sluis.
NRC 081249
Rendsburg, 2 december. In deze haven, op de Eider en in Holtenau bevinden zich de volgende schepen onder Nederlandse vlaggen om te overwinteren, als:
Alhier: ULRIKA, kapt. J.H. Bekkering, JONGE TIJS, kapt. H.T. Bakker, ELSINA CATHARINA, kapt. W.H. Scholten, FOKKIENA, kapt. J.H. Waterborg, JACOBA, kapt. B.P. Teensma, MARGRIETHA, kapt. P.F. Lenning, MEINSINA, kapt. D.D. Klontje, GOEDE VERWACHTING, kapt. N.J. Riensema, BROEDERLIEFDE, kapt. H.L. van Sluis, JOHANNA, kapt. M.H. Kwint, VREDE, kapt. N.W. Hazewinkel, GOEDE VERWACHTING, kapt. H.K. Tent, WILMINA, kapt. H.W. Glim, GEERDINA, kapt. A.H. Schaap.

1851

NRC 060651
Amsterdam, 5 juni. De Nederlandse smak BROEDERLIEFDE, kapt. A.L. van Sluijs (opm: bouwjaar 1838; Harm Luitjes van Sluis), van Hartlepool met steenkolen en aardewerk naar Medemblik, is, volgens brief van Texel van de 4e dezer, die nacht bij de Slufter, benoorden De Koog, gestrand, doch het volk benevens de kapiteinsvrouw gered. Men hoopte de lading en tuigage te kunnen bergen. (opm: zie AH 120651)
AH 120651
Advertentie. Publieke verkoping op Texel. Coninck Westenberg & Co., scheepsagenten te Texel, presenteren op vrijdag de 13e juni 1851, des morgens ten 11 ure, voor het logement De Lindenboom aan Den Burg te verkopen het hol of casco van het Nederlandse smakschip de BROEDERLIEFDE, gevoerd geweest door kapt. H.L. van Sluis, zo als hetzelve in het strand nevens de slufter achter Eijerland is zittende (opm: zie NRC 060651).Voorts 14 zeilen, 4 ankers, 1 zwaar touw, lang 150 vadem, 1 tros, lang 150 vadem, 1 dito, lang 30 vadem, 1 ankerketting, lang 30 vadem, staand en lopend want, lopend touwwerk, blokken, een leer, een spil, zwaarden, watervaten, kombuis, kachel, rondhouten en hetgeen verder gepresenteerd zal worden.
En eindelijk plm. 20 lasten smidskool, liggende gedeeltelijk op het strand en gedeeltelijk nog in het wrak aanwezig.
Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te bekomen bij de heren scheepsagenten voornoemd.

1852

In 1852 werd de zeebrief van de BROEDERLIEFDE ingetrokken onder vermelding “schip verongelukt” waarop royement volgde.

 

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Gron.117.44.1838.66
J.J. de Blécourt, Wildervank
Image 1951 tm 1953
BIJLBRIEF

Naam schip LAMMECHINA

plaats en datum acte Wildervank, 18 april 1838

type schip nieuw smakschipshol

bouwwerf/verkoper Roelf Jans Giezen, burgemeester van Muntendam

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper Jan Remkes Prins, schipper te Veendam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 27 last of 50 tonnen (meetbrief d.d. 9 april 1838)

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging 1837

tewaterlating onlangs (voorjaar 1838) van de werf te Veendam van
Roelf Jans Giezen voornoemd

plaats / datum registratie Veendam, 19 april 1838

nummer registratie deel 18, folio 68, verso, vak 4 en 5

notaris Jan Johannes de Blécourt, notaris te Wildervank

prijs NLG 2.000,- te betalen in 4 termijnen van elk NLG 500,-
over 1, 2, d3 en 4 jaar na deze, plus 6% intrest over openstaand deel

Bijzonderheden:

Omdat T.J. Pik mede ondertekent, is het niet onmogelijk, dat de werf van Tjapke Jans Pik te Veendam eigendom was van Roelf Jans Giezen, Muntendam.
De smak zal door Pik zijn gebouwd, met financiële zekerstelling door Giezen, o.a. houthandelaar en financier. Zoals toen vaak de procedure was zal Giezen aan J.R. Prins de hypotheek hebben verstrekt en de verschuldigde som aan Pik hebben overgemaakt.

24.04.1838 Eerste zeebrief voor de LAMMECHIENA


researcher/datum research: ML / 180913


Naam LAMMECHINA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1838
Toegang 117
Inventaris 44

GRONINGER ARCHIEVEN Archiefnummer Veendam 144.383.1838.15
DVD M.,LIII-1085
BIJLBRIEF

Naam schip LAMMECHIENA

plaats en datum acte koop- en bijlbrief, Wildervank, 18 april 1838

type schip nieuw smakschipshol

bouwwerf/verkoper Tjapko Jans Pik, scheepsbouwer te Veendam en
Roelf Jans Giesen, burgemeester te Muntendam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Jan Remkes Prins

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 27 lasten of 50 tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging 1837

tewaterlating 1838

plaats / datum registratie Veendam, 19 april 1838

nummer van registratie deel

notaris Jan Johannes de Blécourt, notaris te Wildervank

prijs

Bijzonderheden:

Het schip is nieuw gebouwd op de werf van Tjapko Jans Pik te Veendam.

researcher/datum research: ML / 060810

Naam LAMMECHIENA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1838
Toegang 144
Inventaris 383

Groninger Archieven Archiefnummer Zuidbroek 146.228.1838.88

DVD LII – 8750, 8751
CEDULE en BIJLBRIEF

Naam schip LAMMECHIENA

plaats en datum acte Veendam, 19 april 1838

type schip smak

bouwwerf/verkoper Tjapke Jans Pik, scheepsbouwer te Veendam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Jan Remkes Prins, Veendam, enig eigenaar

te voeren door kapt. Jan Remkes Prins, in eigendom bevaren

grootte in tonnen 27 lasten

tuigage / aantal dekken 1 mast, 1 dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Veendam

plaats / datum registratie Veendam, 20 april 1838

nummer registratie deel 9, folio 62, verso, vak 1

notaris Mr. Berend Trip, vrederechter te Veendam

prijs

Bijzonderheden:

Het schip ligt thans te Veendam.
Getoond wordt de koop- of bijlbrief, d.d. 18 april 1838, gepasseerd voor Jan Johannes de Blécourt, notaris te Wildervank, met bevestigende verklaring van de burgemeester van Veendam. Het schip is nieuw gekocht door Jan Remkes Prins van de scheepsbouwer Tjapke Jans Pik te Veendam, waarbij Jan Remkes Prins schulden wegens de kooppenningen heeft aan de scheepsbouwer Tjapke Jans Pik en aan Roelf Jans Giezen te Muntendam.


researcher/datum research: ML / 050212

Naam LAMMECHIENA
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1838
Toegang 146
Inventaris 228

GRONINGER ARCHIEVEN archiefnummer Gron.883.2137.2140.1847.117
DVD IX - foto 187, 188, 189, 190
__________________________________________________
Extract BIJLBRIEF (ter bekoming van zeebrief)
en acte KOOP EN VERKOOP
Naam schip LAMMECHINA, thans BROEDERLIEFDE

Plaats en datum acte Veendam, .. april 1838

Type schip: smakschipshol

Bouwwerf: Tjapke Jans Pik, scheepsbouwer te Veendam

Eigenaar: Jan Remkes Prins, schipper te Veendam

Te voeren door kapt: Jan Remkes Prins, in eigendom bevaren

Grootte in tonnen / lasten: 50 tonnen / 27 lasten (Meetbrief d.d. 9 april 1838)


Afmetingen: geen opgave

Kiellegging:

Tewaterlating: 1838

Plaats / datum van registratie: Veendam, 19 april 1838

Nummer van registratie: deel 18 folio 68 verso vak 4

Notaris: Jan Johannes de Blécourt, Wildervank

Prijs:

Bijzonderheden:

Het schip is in 1837 nieuw gebouwd, en onlangs nieuw van de bijl te water gebracht.

Schip ligt tijdens de overdracht in 1838 in het Westerdiep te Veendam voor de werf van de scheepsbouwer.

Verkoopakte d.d. 6 december 1847:
Ten overstaan van Mr. Egbert van Eerde, notaris te Groningen, verkoopt schipper Prins d.d. 6 december 1847 zijn smak voor NLG 2.800,- aan Harm Luitjes van Sluis, stuurman, te Groningen. Schip ligt bij deze verkoop in Groningen.
Geregistreerd te Groningen d.d.7 december 1847, deel 113 folio 129 recto vak 4 en 5.
Het schip wordt d.d. 10 december 1847 in het Register van Schepen en Vaartuigen ten kantore van Hypotheken te Groningen geregistreerd in deel 6 nr. 601 (brandmerk 601 Gron 1847)

Researcher/datum research: GM / 120908


Naam BROEDERLIEFDE
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1847
Toegang 883
Inventaris 2137

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
Gron. Archieven archiefnummer Gron.883.2137-2140-117
Gron. Archieven archiefnummer Zuidbroek 146.228.1838.88
Gron. Archieven monsterrol via de website van Noord Nederlands Scheepvaartmuseum, Groningen.
www.allegroningers.nl
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordrechtsche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Prov. Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant